ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-

ปฏิวัติ 2475 = 1932 revolution in Siam / 1932 revolution in Siam ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560 [2017] - 39, 501 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ; 2 .

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2547.

2475 การปฏิวัติสยาม -- 2475 และ 1 ปีหลังการปฏิวัติ -- การปฏิวัติ 2475 -- ระบอบรัฐธรรมนูญ -- กองทัพสยาม -- รัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดากับการต่อต้านคณะราษฎร -- รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 -- รายนามสมาชิกคณะราษฎร 102 นาย -- ลำดับเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่าง พ.ศ. 2475-2477 -- ประกาศคณะราษฎร (ฉบับที่ 1) -- รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย (27 มิถุนายน พ.ศ. 2475) "พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475"

9786167202761 6167202761


880-06 -- ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7 -- รัฐประหาร, 2475.
880-07 -- ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7 -- รัฐประหาร, 2476.

DS582.7 / .ช57 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544