นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-

ความคิด ความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475 / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2546 [2003] - 22, 367 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุง 2546.

9786167667638 (ปกอ่อน) 6167667632 9786167667645 (ปกแข็ง) 6167667640


880-07 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2487.
880-08 -- ปฏิวัติ -- ไทย.

JQ1745 / .น34 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544