โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์.

Urine : an integrated approach / โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์, อมรณัฏฐ์ ทับเปีย, ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017] - 13, 388 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9786163143488 6163143485


880-05 -- ไต -- กายวิภาค.
880-06 -- ปัสสาวะ.
880-07 -- การตรวจปัสสาวะ.

WJ301 / .ส939 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544