อักษรา เกิดผล, 2498-

การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ / โดย พลเอก อักษรา เกิดผล - กรุงเทพฯ : คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2559 [2016] - 27 หน้า : ภาพสีประกอบ.


880-04 -- ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้)
880-05 -- การสร้างสันติภาพ -- ไทย (ภาคใต้)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544