เชลลีย์, แมรี โวลล์สโตนคราฟต์, ค.ศ. 1797-1851.

แฟรงเกนสไตน์ หรือ โพรมีธีอุสยุคใหม่ / แฟรงเกนสไตน์หรือโพรมีธีอุสยุคใหม่ แฟรงเกนสไตน์ โพรมีธีอุสยุคใหม่ แมรี เชลลีย์ ; ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550 [2007] - 15, 220 หน้า.

แปลจาก: Frankenstein or The modern Prometheus.

9749435036 9789749435038

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544