สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

คดีขับรถประมาท / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. - พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017] - 514 หน้า.

9789742036829 9742036829


880-05 -- กฎหมายจราจร -- ไทย.
880-06 -- ประกันรถยนต์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-07 -- ความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางถนน -- ไทย.

KPT3448 / .ส45 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544