ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-

คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร. - พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 448 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162696442 6162696448


880-05 -- การแลกเปลี่ยน -- ไทย.
880-06 -- ของขวัญ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-07 -- ซื้อขาย -- ไทย.

KPT874 / .ผ93 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544