อุดม งามเมืองสกุล, 2518-

ถาม-ตอบ ห้างหุ้นส่วน บริษัท / อุดม งามเมืองสกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 191 หน้า.

9786162696503 6162696502


880-05 -- กฎหมายบริษัท -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.
880-06 -- ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.

KPT1045 / .อ723 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544