บุญอนันต์ พินัยทรัพย์.

ระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ / บุญอนันต์ พินัยทรัพย์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : รัตนไตร, 2559 [2015] - 223 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉบับพิมพ์ซ้ำ.

9789742317997 9742317992


880-05 -- การบริหารงานบุคคล -- การประมวลผลข้อมูล.
880-06 -- ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบริหารงานบุคคล.

HF5549.5.ป38 / บ63 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544