เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2448-2540.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / โดย หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช. - แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2516. - กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2516 [1973] - 181 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.


880-05 -- ค้ำประกัน -- ไทย.
880-06 -- จำนอง -- ไทย.
880-07 -- จำนำ (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT900 / .ส76 2516

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544