พสธร บุตรอนันต์.

ชีวิตทักษิณ : บันทึกประวัติศาสตร์นายกไทยคนที่ 23 / ชีวิตทักษิณ : ฉบับการ์ตูน พสธร. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทรีโอโปรโมชั่น, 2549 [2006] - 210 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2549.

9749492684 9789749492680


ทักษิณ ชินวัตร, 2492-


880-07 -- นายกรัฐมนตรี -- ไทย -- ชีวประวัติ.


880-08 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

DS570.6.ท6 / พ53 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544