เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-

ตะวันออก-ตะวันตก-- ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์. - [ม.ปท. : ม.ป.พ., 2552] [2009] - 121 หน้า.

งานวิจัยนำเสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2552.


880-04 -- อารยธรรมตะวันออก.
880-05 -- อารยธรรมตะวันตก.

CB253 / .อ73 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544