ศรุต อำมาตย์โยธิน.

กระแสศาสตร์ของพอลิเมอร์ / ศรุต อำมาตย์โยธิน. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018] - 236 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163143655 6163143655


880-05 -- โพลิเมอร์ -- วิทยากระแส.

QD381.9.ก46 / ศ473 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)