ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 10 แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 356 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162696558 6162696553


880-05 -- ศาลปกครอง -- ไทย.
880-06 -- วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.

KPT2764 / .ช62 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544