นเรศร์ เกษะประกร.

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด / นเรศร์ เกษะประกร. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 489 หน้า.

9786162696602 616269660X


880-04 -- หุ้นส่วน -- ไทย.
880-05 -- กฎหมายบริษัท -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายบริษัท -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT1045 / .น384 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544