วรกานต์ สาระปัญญา, 2532-

การจัดการจราจรในย่านศูนย์การค้า ย่านชุมชน และจุดบริการขนส่งสาธารณะ : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต / Traffic management in the downtown area and public transport : a case study in Rangsit city municipality โดย วรกานต์ สาระปัญญา. - [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 17, 126 แผ่น.

การค้นคว้าอิสระ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)


880-04 -- การสำรวจจราจร -- ไทย -- ปทุมธานี.
880-05 -- จราจรแออัด -- การจัดการ -- ไทย -- ปทุมธานี -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
880-06 -- พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- ปทุมธานี.

การจัดการจราจร จุดบริการขนส่งสาธารณะ เขตเทศบาลนครรังสิต Managing traffic Public transport Rangsit City Municipality

HE373.ท93ป3 / ว426 2559

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)