ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, 2500-

ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ : มนุษย์กับการเมือง / ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018] - 286 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740337072 9740337074


880-05 -- รัฐศาสตร์.

JA71 / .ช567 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544