ปรัชญาของคาร์ล มาร์กซ์ : สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้ / ศักดิ์ บวร แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2560 [2017] - 110 หน้า. - ชุด ปรัชญา-ศาสนา. .

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2547.

9786163430533 6163430530


มาร์กซ์, คาร์ล, ค.ศ. 1818-1883.

B3305.ม64 / ป462 2560

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)