คณิต ณ นคร, 2480-

คู่มือประชาชน : สิทธิของข้าพเจ้าในคดีอาญา / สิทธิของข้าพเจ้าในคดีอาญา คณิต ณ นคร. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 264 หน้า.

9786162696732 6162696731


880-05 -- สิทธิพลเมือง -- ไทย.
880-06 -- การกระทำในทางอาญา -- ไทย.

KPT2460 / .ค353 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544