ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-

ปรัชญาการเมือง / ทินพันธุ์ นาคะตะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017] - 323 หน้า.

9789740335634 9740335632


880-05 -- การเมือง -- ปรัชญา.
880-06 -- รัฐศาสตร์ -- ปรัชญา.

JA71 / .ท63 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544