ภัทราพร เกษสังข์.

การวิจัยปฏิบัติการ = Action research / Action research ภัทราพร เกษสังข์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016] - 301 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740335320 9740335322


880-05 -- วิจัยปฏิบัติการในการศึกษา.
880-06 -- วิจัยปฏิบัติการในการศึกษา -- วิธีวิทยา.
880-07 -- วิจัยปฏิบัติการ (สังคมศาสตร์)

LB1028.24 / .ภ63 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544