ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์.

ภูมิภาคตะวันออกกลางในการเมืองโลก : ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง / ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018] - 242 หน้า : แผนที่. - หนังสือในโครงการอัญมณีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ; ลำดับที่ 10 . - โครงการอัญมณีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ; ลำดับที่ 10 .

9789740337188 974033718X


880-06 -- ตะวันออกกลาง -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
880-07 -- ตะวันออกกลาง -- การเมืองและการปกครอง -- ค.ศ. 1945-

DS63.18 / .ช727 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544