ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-

หลักกฎหมายมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ. - พิมพ์ครั้งที่ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม) - กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018] - 271 หน้า

9786168139370 6168139370


880-05 -- มรดกและการรับมรดก -- ไทย.

KPT770 / .พ949 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544