เมืองขอนแก่น : พัฒนาการและการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2560 [2017] - 146 หน้า : ภาพประกอบ.

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด.


880-04 -- การพัฒนาชุมชนเมือง -- ไทย -- ขอนแก่น.

HT178.ท92ข5 / ค94 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544