ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500-

การสร้างความสมเหตุสมผล (ของใคร) / ธเนศ วงศ์ยานนาวา - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017] - 239 หน้า.

9789744669322 9744669322


880-05 -- รัฐศาสตร์.
880-06 -- ความชอบธรรมของรัฐบาล.

JA71 / .ธ36 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544