อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย : ฉบับแนะนำย่อ / กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้, 2530 [1987] - 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) : ภาพสีประกอบ, แผนที่สี.


880-03 -- อุทยานแห่งชาติ -- ไทย.


880-04 -- ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

SB484.ท9 / อ735 2530

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544