ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

รัฐและนิติบุคคลมหาชน / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2561 [2018] - 361 หน้า.

9786162696800 6162696804


880-04 -- นิติบุคคล -- ไทย.
880-05 -- กฎหมายมหาชน -- ไทย.
880-06 -- นิติบุคคล.
880-07 -- กฎหมายมหาชน.

KPT2875 / .ช62 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544