โอคาวา, ริวโฮ, ค.ศ. 1956-

ความท้าทายแห่งจิต : เข้าใจกรรม เข้าถึงธรรม และการตื่นรู้สัจธรรมของชีวิต = The challenge of the mind / The challenge of the mind เขียน ริวโฮ โอคาวา ; แปล นันทวิทย์ พรพิบูลย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย), 2560 [2017] - 187 หน้า.

9786167940137 6167940134


880-05 -- กฎแห่งกรรม.
880-06 -- พุทธศาสนา.

BL2015.ก4 / อ926 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544