รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2556 / รวบรวมโดย สำนักเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. - นนทบุรี : สำนัก, [2556] [2013] - 574 หน้า.


880-03 -- กฎหมาย -- ไทย.

KPT68 / .ร5467 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544