กรชศา เจริญเลิศ, 2498-

การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" / Evaluation of "The Program for Senior Executives on Justice" training course achievement กรชศา เจริญเลิศ. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553 [2010] - ก-ฌ, 89, 7 แผ่น : ภาพประกอบ.

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14.


กระทรวงยุติธรรม--ข้าราชการและพนักงาน--การฝึกอบรม--การประเมินผล.


880-05 -- การประเมินหลักสูตร.

KPT1576 / .ก933 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544