สหรัฐ กิติ ศุภการ.

หลักและคำพิพากษา : คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 / คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (อธิบายเรียงมาตรา) สหรัฐ กิติ ศุภการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2560 [2017] - 418 หน้า.

9786164407442 6164407443


880-06 -- ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย.
880-07 -- การบริหารงานยุติธรรมด้านเยาวชน -- ไทย.
880-08 -- กฎหมายครอบครัว -- ไทย.

KPT4720 / .ส54 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544