วีระนุช กมลยบุตร, 2514-

การระงับข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม = [Dispute resolution in telecommunications sector] / Dispute resolution in telecommunications sector วีระนุช กมลยบุตร. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011] - ก-ญ, 64 แผ่น.

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.


880-04 -- โทรคมนาคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3487 / .ว646 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544