เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม.

วิทยาการข้าวไทย / เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. - พิมพ์ครั้งแรก. - เชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018] - xviii, 273 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163982780 6163982789


880-05 -- ข้าว -- การเพาะปลูก -- ไทย.
880-06 -- ข้าว -- ไทย.
880-07 -- ข้าว -- วิจัย.

SB191.ข6 / บ745 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544