จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ / [บรรณาธิการ] วิชัย โชควิวัฒน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560 [2017] - 462 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167697697 6167697698


880-04 -- การทดลองต่อมนุษย์ในทางการแพทย์ -- แง่ศีลธรรมจรรยา.
880-05 -- จรรยาบรรณทางการแพทย์.
880-06 -- ชีวจริยธรรม.

W50 / .จ455 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544