เพื่อความเป็นไทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ = For freedom of Surindra Rajabhat University. For freedom of Surindra Rajabhat University - [สุรินทร์] : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, [2550?] [2007?] - 50 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

มีภาคภาษาอังฤษประกอบ.


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.


880-05 -- ช้าง -- ไทย -- สุรินทร์.


880-04 -- สุรินทร์ -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544