บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

การปฏิรูปกฎหมายในประเทศไทย = [Law reform in Thailand] / Law reform in Thailand บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011] - ก-ช, 146, [20] แผ่น.

เอกสารวิชาการส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)" รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.


880-04 -- การปฏิรูปกฎหมาย -- ไทย.
880-05 -- กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ.

KPT470 / .บ545 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544