เจิ้น, เชียง.

ประเทศจีนบนเส้นทางสังคมนิยม / เจิ้นเชียง เขียน ; สืบพงศ์ ช้างบุญชู และ พลศักดิ์ เรืองปัญญาโรจน์ แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561 [2018] - 13, 410 หน้า.

แปลจาก: [Zhong guo si shai she hui zhu yi dao lu]

บทที่ 1 ประเทศจีนมุ่งหน้าสู่เส้นทางการปฏิวัติสมัยใหม่ - - บทที่ 2 บุกเบิกเส้นทางสายใหม่ เส้นทางการปฏิวัติระบอบประชาธิปไตยรูปแบบใหม่ - - บทที่ 3 จากการดำเนินงานนโยบายร่วมกันถึงการก้าวข้ามสู่สังคมนิยม - - บทที่ 4 ความพยายามเพื่อการหลุดพ้นจากเส้นทางเดิมและอุปสรรค - - บทที่ 5 นโยบายปลดแอกความคิด ปฏิรูปเปิดประเทศสร้างสรรค์และขยายเส้นทางระบอบสังคมนิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของจีน - - บทที่ 6 ขั้นตอนระยะต้นของสังคมนิยม : รากฐานโดยรวมของเส้นทางแห่งประเทศจีน - - บทที่ 7 จากการวางแผนสู่การตลาด : การโบยบินของเส้นทางแห่งจีน - - บทที่ 8 เส้นทางแห่งจีน และการแปรเปลี่นรูปแบบการปกครองของจีน - - บทที่ 9 เส้นทางแห่งจีน และการนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

9786163882684 6163882687


880-05 -- สังคมนิยม -- จีน.
880-06 -- ทุนนิยม -- จีน.


880-07 -- จีน -- การเมืองและการปกครอง.
880-08 -- จีน -- ภาวะเศรษฐกิจ.

จีนศึกษา

HX418.5 / .จ73 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544