ไพโรจน์ นวานุช, 2495-

สินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ = [Unavoidably unsafe product] / Unavoidably unsafe product ไพโรจน์ นวานุช. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553 [2010] - ก-ง, 76 แผ่น.

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.


880-04 -- ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-05 -- ความรับผิดของผู้ผลิต -- ไทย.

KPT846.5 / .พ949 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544