วชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์.

ทนายใหม่ไปศาล. (คู่มือว่าความ) : เหมาะสำหรับทนายใหม่ที่เริ่มมีประสบการณ์ / เล่ม 2 : ทนายใหม่ไปศาล. (คู่มือว่าความ) : แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีในศาลด้วยตนเอง เล่ม 2 : น้าออด ทนายความ, นพดล กลิ่นเกษร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท ส.เอเชียเพรส (1989) จำกัด, 2561 [2018] - 200 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164553538 6164553539


880-06 -- ทนายความ -- คู่มือ.

KPT1630 / .ว26 2561ก ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544