ดุสิต อธินุวัฒน์.

ความปลอดภัยทางชีวภาพด้านโรคพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ = [Plant disease biosecurity in organic farming system] / ดุสิต อธินุวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2559 [2016] - 311 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9786164231238 616423123X


880-05 -- เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ.
880-06 -- โรคพืช.

เกษตรอินทรีย์

S605.5 / .ด756 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544