สมชัย ภัทรธนานันท์.

ความขัดแย้งระหว่างอีสานกับรัฐไทย : การครอบงำและการต่อต้าน / สมชัย ภัทรธนานันท์ ; คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือมุทิตา สุนทรชัย ชอบยศ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560 [2017] - x, 125 หน้า.

จัดพิมพ์เพื่อเป็นเกียรติในงานเกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ โดย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

9789741960095 9741960093


880-05 -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- การเมืองและการปกครอง.
880-06 -- ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5, 2411-2453.

DS588.ต5 / ส43 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544