สุรินทร์ พิศสุวรรณ : ชีวิต ตัวตน และผลงาน / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ภูริ ฟูวงศ์เจริญ. - [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2561 [2018] - 266 หน้า : ภาพสีประกอบ.

จัดทำเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (พ.ศ. 2492-2560) โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2492-2560.
พิศสุวรรณ (นาม)


880-05 -- นักการเมือง -- ไทย -- ชีวประวัติ.

DS570.6.ส716 / ส74 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)