10 สุดยอดแผนธุรกิจ = DTN Business Plan Award 2017 / สิบสุดยอดแผนธุรกิจ DTN Business Plan Award 2017 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. - นนทบุรี : กรม, 2560 [2017] - 218 หน้า : ภาพสีประกอบ.


การวางแผนธุรกิจ -- ไทย. -- 880-04
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ -- ไทย. -- 880-05

HD30.28 / .ก14 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544