ภาววิทย์ กลิ่นประทุม.

คิดแบบภาววิทย์ / ภาววิทย์ กลิ่นประทุม - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2557 [2014] - 311 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2557.

9789742281939 9742281939


880-05 -- ความสำเร็จ.
880-06 -- ความคิดและการคิด.

BF637.ส6 / ภ63 2557

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)