ฮาลีย์, อเล็กซ์.

รูทส์ / อเล็กซ์ ฮาลีย์ เขียน ; ปรานี วงษ์เทศ ... [และคนอื่น ๆ] แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : การเวก, 2521 [1978] - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2521. แปลจาก: Roots / by Alex Haley.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544