ประเทือง เอมเจริญ : Pratuang Emjaroen : Traces and Trails ศิลปิน ประเทือง เอมเจริญ ; ภัณฑารักษ์รับเชิญ ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร, ถนอม ชาภักดี ; นิทรรศการริเริ่มและดำเนินการโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร = Pratuang Emjaroen : Traces and Trails, 02.09-20.11.2016, 8th floor, Bangkok Art and Culture Centre / artist, Pratuang Emjaroen ; guest curators, Paisal Theerapongvisanuporn, Thanom Chapakdee ; an exhibition initiated and produced by Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre. - กรุงเทพ : มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2559 [2016] [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2559 [2016] - 289 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


ประเทือง เอมเจริญ, 2478-


880-06 -- จิตรกรรมสมัยใหม่ -- ศตวรรษที่ 20 -- นิทรรศการ.
880-07 -- จิตรกรรมไทย -- ศตวรรษที่ 20 -- นิทรรศการ.
880-08 -- ศิลปะไทย -- ศตวรรษที่ 20 -- นิทรรศการ.
880-09 -- จิตรกร -- ไทย -- ชีวประวัติ.
880-10 -- ศิลปิน -- ไทย -- ชีวประวัติ.

N5085.ก4 / บ65 2559

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)