พรพิมล วิทยศิลป์, 2523-

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี / โดย พรพิมล วิทยศิลป์. - [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013] - 7, 63 แผ่น.

การค้นคว้าอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต.


880-04 -- สำนักงานทางการบัญชี -- ไทย.
880-05 -- การสอบบัญชี -- ไทย.
880-06 -- บริษัท -- ไทย -- การสอบบัญชี.

HF5616.ท9 / พ43 2556

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)