รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และแนวข้อสอบ-เฉลย (ฉบับเตรียมตัวสอบ) / โดย บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) และ พัฒนพงษ์ เลขะโฆษ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท ที.เค. พริ้นติ้ง จำกัด, 2561 [2018] - 284 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167550251 6167550255


880-04 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
880-05 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT2070 / .ร63477 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544