วชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์.

ทนายใหม่ไปศาล. (คู่มือการบังคับคดี) : เหมาะสำหรับทนายใหม่หรือทนายเก่า และทนายที่เริ่มมีประสบการณ์ / เล่ม 3 : ทนายใหม่ไปศาล. (คู่มือการบังคับคดี) : แนวทางปฏิบัติในการบังคับคดี เล่ม 3 : น้าออด ทนายความ, นพดล กลิ่นเกษร. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บริษัท ส.เอเชียเพรส (1989) จำกัด, 2561 [2018] - 195 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164689060 6164689066


880-06 -- ทนายความ -- คู่มือ.

KPT1630 / .ว26 2561 ล. 3

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)