เลอห์เคิน, ซิลเวีย.

คนเก่ง ต้องเก่งคน / ซิลเวีย เลอห์เคิน เขียน ; ไอริสา ชั้นศิริ แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561 [2018] - 355 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Intros und Extros : Wie sie miteinander umgehen und voneinander profitieren.

9786161824235 616182423X


880-05 -- การบริหารงานบุคคล.
880-06 -- บุคลิกภาพ.
880-07 -- บุคลิกภาพแบบปิด.
880-08 -- บุคลิกภาพแบบเปิด.

HF5549 / .ล744 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)